ES Projektai

Apie projektą

Informuojame, kad UAB „Sparta Textile” šiuo metu įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „UAB “Sparta Textile” darbuotojų mokymas”, projekto kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-805-02-0007. 

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti esamų bei naujai įdarbinamų UAB „Sparta Textile” darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Inovacijos, patirtis bei nuolatinis kvalifikacijos kėlimas yra itin svarbūs siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą. Projekte numatyti mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu ir yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui. Įgyvendinimo metu mokymuose dalyvaus 133 įmonės darbuotojai. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2023 m. rugpjūčio 15 d.